MCP Music

Belangrijke uitspraak Europees Hof

13 February, 2014 (16:00)

Het Europees Hof van Justitie heeft in een arrest bepaald dat hyperlinks naar auteursrechtelijk beschermd materiaal niet als openbaarmakingen aangemerkt kunnen worden. Uit de uitspraak is tevens op te maken dat het ‘embedden’ van auteursrechtelijk beschermd werk eveneens is toegestaan. 
 
Kort door de bocht blijkt uit de uitspraak dat de eigenaar van een al dan niet commerciële website via hyperlinks mag doorverwijzen naar beschermde werken die op een andere website te vinden zijn. Hiervoor hoeft de houder van het auteursrecht niet ingelicht of vergoed te worden, mits het werk al op legale manier met toestemming van de houder op de andere website vrij beschikbaar is.

De zaak was aangezwengeld door een aantal Zweedse journalisten. Zij hebben de aggregatiedienst Retriever aangeklaagd vanwege het – zowel via links als embedded – doorverwijzen naar content op de site van de Zweedse krant Göteborgs-Posten. Op basis van advies van diverse hoogleraren auteurs- en informatierecht heeft het Hof Retriever in het gelijk gesteld.

In punt 27 van de uitspraak valt te lezen: “In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat, wanneer alle gebruikers van een andere website aan wie de betrokken werken werden medegedeeld via een aanklikbare link, rechtstreeks toegang hadden tot deze werken op de website waarop deze oorspronkelijk werden medegedeeld, zonder interventie van de beheerder van die andere website, de gebruikers van de door deze laatste beheerde website moeten worden beschouwd als mogelijke ontvangers van de oorspronkelijke mededeling en dus als een onderdeel van het publiek dat door de houders van het auteursrecht in aanmerking werd genomen toen zij toestemming verleenden voor de oorspronkelijke mededeling.”

De uitspraak kan effect hebben voor partijen als Buma/Stemra, die voor digitaal gebruik van bijvoorbeeld muziekvideo’s of links naar audiostreams bij commerciële partijen vergoedingen vragen. Ongeveer een jaar geleden was deze discussie uiterst actueel omdat de rechtbank in Den Haag destijds oordeelde in een zaak tussen Buma/Stemra en website Nederland.fm dat een link naar een stream wél een vorm van openbaarmaking is. Door deze uitspraak is nu dus door het Europese Hof een streep gezet.

Buma/Stemra laat weten dat het vonnis op dit moment wordt doorgenomen. Zij komen later met een reactie.