MCP Music

Laatste Nieuws

Meer nieuws....

Uitgever

Wat doet muziekuitgever MCP Music voor z’n componisten/auteurs?

Algemeen
MCP Music administreert, exploiteert en promoot de door haar verworven auteursrechten. MCP Music spant zich in om de door haar verleende diensten overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, naar beste weten en kunnen uit te voeren. Gebaseerd op vele jaren ervaring.

(Wat ze precies doet voor haar auteurs/componisten is afhankelijk van het soort contract wat ze overeengekomen zijn).

Wieg
MCP Music staat vaak aan de wieg van het succes van een auteur/componist of artiest. Het bedrijf financiert (soms) mee aan de (demo-) opnames of ze verstrekt zeer risicovolle voorschotten, die enkel door MCP Music worden ingelopen als de artiest en/of auteur/componist succes heeft.

Zonder MCP Music hadden Mo’Jones, Volumia! en Julian Thomas waarschijnlijk niet de status bereikt die ze nu hebben/hadden. Echter er zijn er ook genoeg die het helaas niet gered hebben.

Jarenlang succes
Het is ook vaak dat jaren na dato de artiest en/of de auteur/componist nog veel (financieel zakelijk) succes heeft met de composities door middel van live-optredens,  juist doordat MCP Music in het begin dat zetje in de goede richting heeft gegeven.

Inspanningsverplichting
Als je tekent bij MCP Music en (een deel van) jou songs voor 1/3 deel auteursrechtelijk overdraagt betekent dat je een soort inspanningsverplichting met elkaar aangaat en geen resultaatsverplichting. Het houdt uiteraard niet in dat jezelf als auteur/componist achterover moet gaan leunen. Je hebt er nog steeds zelf alle belang bij dat jou songs optimaal geëxploiteerd worden. Je behoudt zelf nog steeds het grootste aandeel (2/3), maar hebt er nu een (sterke) partner bij.

Plugger?
De overeenkomst met een uitgever zoals MCP Music kun je goed vergelijken met die van radiopluggers: van beiden weet je dat ze met je liedje aan de slag gaan, maar een garantie dat je op de 3FM-lijst of in de nieuwste James Bond film komt heb je nooit.

Direct resultaten boeken is natuurlijk niet vanzelfsprekend, ook niet voor een uitgever. De auteur/componist en muziekuitgever zijn altijd van mening dat hun songs de allerbeste zijn. Echter over smaak van derden valt helaas nooit te twisten.

Er is niet alleen een overeenkomst, met radiopluggers en MCP Music, maar ook een duidelijk verschil. De radioplugger probeert meestal in een periode van 8 weken jou (geschreven) songs zichtbaar te maken bij de radio-dj’s. Met of zonder zichtbaar resultaat. Bij MCP Music is, dat we jarenlang jou (succesvolste) composities onder de aandacht blijven brengen via allerlei kanalen voor allerlei doelen, dus zeker niet alleen via radio. Onze activiteiten zijn soms ook niet direct zichtbaar, maar kunnen jaren later opeens resultaat hebben.
Want als je songs goed zijn, zal er vroeg of laat iets mee gebeuren!

Voordeur beleid
Om teleurstellingen te voorkomen is MCP Music bij de voordeur al heel selectief. Echter dat houdt natuurlijk nooit in dat jou geschreven teksten of composities, door ons afgewezen, niet goed zijn. Echter, wij kunnen er waarschijnlijk niks mee.

Duur overdracht?
De business van music publishing in z’n algemeen is het creëren van een catalogus met songs die steeds groter wordt en meer waarde vertegenwoordigt. Contracten voor korte termijn is daarom zakelijk gezien voor MCP Music niet interessant, maar ook niet voor de auteur/componist. Dat geeft MCP Music te weinig slagkracht.

De duur van de overdracht van auteursrecht is volgens de auteurswet in Nederland bepaald op 70 jaar tot na de dood van de auteur/componist.

Vergoeding voor MCP Music?
Een uitgever deelt mee in de opbrengsten van de auteursrechten en wordt daardoor enkel beloond als er resultaten worden behaald. In Nederland is dat 1/3 deel van de compositie. Voor exploitaties in het buitenland wordt vaak een contract aangegaan door MCP Music met een locale marktpartij. Dan is de verdeling 1/2 (auteur/componist)- 1/4(MCP Music)- 1/4 (buitenlandse uitgever).

Het geld wordt overigens (nagenoeg altijd) verdeeld en uitgekeerd via BUMA Stemra of andere auteursrechten organisaties.

3 peilers

Administratie
MCP Music controleert of al het repertoire correct is aangemeld en controleert afrekeningen van Buma Stemra of van haar buitenlandse zusterorganisaties.

MCP Music volgt live shows, controleert  sporadisch airplay (hoe vaak wordt de track gedraaid en waar?) en onderneemt daarin actie als er onregelmatigheden zijn ontdekt.

Ook controleert ze de platenmaatschappijen in de meest brede zin des woords. Bijvoorbeeld of deze op de juiste digitale platforms het repertoire volledig hebben geplaatst, met de juiste tracks en juiste copyrightgegevens. Dit altijd ten voordele van de auteur/componist.

Promotie
MCP Music is altijd bezig om te kijken of er songs nodig zijn voor nieuwe – en/of bestaande artiesten maar ook voor commercials, TV-programma’s, films, reclame- en computergames. Dit doet ze door middel van het actief benaderen van deze marktpartijen via verschillende methoden en verschillende kanalen.

Ze luistert wel actief naar de marktpartijen. Het heeft geen zin om een hollandse smartlap aan te bieden als er om een rocknummer gevraagd wordt.

Exploitatie
Onder exploitatie van de tracks verstaan we het zakelijk begeleiden van alle aanvragen die ons bereikt hebben. Of die via onze promotie-activiteiten zijn binnengekomen. Dat kunnen synchronisatie-deals zijn (voor film, tv, computergames en/of reclameburo’s) of bladmuziek uitgaven

Indien er vervolgens zaken gedaan kunnen worden zal MCP Music altijd gaan voor de beste c.q. meest gangbare deal. Deals gaan soms ook in overleg met de auteursrechten organisaties zoals bijvoorbeeld de Buma Stemra.

Voor de componist/auteur
MCP Music is vaak ook een grote vraagbaak voor de aangesloten auteurs/componisten. Snap je iets niet, dan kun je ons altijd gratis bellen voor advies!

MCP Music heeft er belang bij dat de aangesloten auteurs/componisten de allerbeste songs blijven schrijven. En daarom probeert ze samen met hun na te denken om activiteiten te organiseren die dat bevorderen. Ook brengt MCP Music haar componisten onder de aandacht bij andere schrijvers, of brengt MCP Music hun in contact met lopende muziekprojecten.